مقالات تحلیلی

متن کامل معاهده اقلیمی پاریس
تحلیل‌ها
سینا خالدی

متن کامل معاهده اقلیمی پاریس

پیرو مطالب گذشته، متن کامل انگلیسی معاهده اقلیمی پاریس رو برای دانلود اینجا گذاشتم. دانلود متن کامل معاهده پاریس

نگاهی اجمالی بر وضعیت R&D در کشور
تحلیل‌ها
سینا خالدی

نگاهی اجمالی بر وضعیت R&D در کشور

در این مطلب به بررسی وضعیت R&D یا تحقیق و توسعه فناورانه پرداخته شده است. در ابتدای کار به مفهوم R&D و اهمیت آن پرداخته شده. 

به بالای صفحه بردن